ดอกบัวอบแห้งกับการทำกรอบรูปดอกไม้แห้งสุดอาร์ท การจัดช่อดอกไม้แห้งจะมีวิธีการที่เหมือนกับการจัดช่อดอกไม้แบบทั่วไป แต่แตกต่างกันเล็กน้อยที่เทคนิคและการเลือกใช้พรรณไม้ที่มีความสวยงามคงทนและคงรูปได้แม้ดอกแห้ง เพื่อทำให้สามารถเก็บรักษาไว้ได้ยาวนานมากยิ่งขึ้น

กรอบรูปดอกไม้แห้งสุดอาร์ท

1.เริ่มจากตัดกิ่งยูคาลิปตัสใบกลมหรือกิ่งอื่นออกมาให้ได้ความยาวประมาณ ¾ ของความยาวกรอบรูปแต่ละด้าน ริดใบด้านล่างออกเล็กน้อย แล้วนำไปติดไว้ตรงมุมด้วยปืนกาว จากนั้นให้จัดวางดอกไม้ประธานไว้ตรงกึ่งกลางของกลุ่มดอกไม้ เพื่อเป็นโครงกำหนดขนาดและทิศทางของดอกไม้อื่นๆ

2.เลือกกลีบดอกไม้หรือใบไม้อื่นๆ มาจัดองค์ประกอบให้ได้สัดส่วน แล้วแปะกาวติดลงไปบนกรอบรูป จากนั้นก็สามารถนำไปตกแต่งห้องหรือโต๊ะทำงาน เพื่อเสริมความน่ารักกันได้เลย

Tips ลองเลือกใช้พรรณไม้หรือกรอบรูปในรูปแบบอื่น อย่าง กรอบรูปสีไม้ หรือ สีดำ จะช่วยเพิ่มความน่าสนใจและรูปแบบของชิ้นงานที่แตกต่างกันได้

โหลดอกไม้แห้งแบบเรียบหรู

1.ตัดโอเอซิสเป็นฐานสำหรับการจัดช่อดอกไม้ โดยให้มีขนาดเล็กกว่าฝาขวดโหลและสูง ประมาณ ¼ ของขวดโหล แล้วติดลงไปที่บริเวณกึ่งกลางของฝาด้วยปืนกาว

Tips สำหรับการจัดดอกไม้แห้ง สามารถใช้โอเอซิสแบบแห้งได้เลยค่ะ

2.ตัดกิ่งดอกไม้แต่ละกิ่งให้มีความยาวมากกว่าความสูงของโอเอซิสเล็กน้อยแต่ไม่สูงกว่าโหลแก้ว มาปักลงในโอเอซิสและจัดองค์ประกอบให้สวยงาม แบบ 360 องศา โดยอาจเลือกใช้ดอกตูมและดอกที่บานสลับกันไป หรือ สลับสีดอกไม้ให้ดูน่ารัก เติมให้แน่นเป็นช่อจนเต็มขวดโหล

3.สุดท้ายให้เก็บรายละเอียดของช่อดอกไม้ให้สวยงาม แล้วติดริบบิ้นลงไปที่ฐานของโอเอซิสและติดกาวที่ปากขวดโหล ก่อนจะคว่ำครอบลงไป เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ