การพัฒนาเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์เพื่อทำนายโรคจิตเภทโดยการวิเคราะห์การสแกนสมอง เครื่องมือนี้ใช้ในการวิเคราะห์ภาพสะท้อนการทำงานของญาติพี่น้องระดับแรก ที่มีสุขภาพดี 57 คนของผู้ป่วยจิตเภท มันระบุบุคคล 14 คนที่มีคะแนนสูงสุดในระดับลักษณะบุคลิกภาพแบบรายงานตนเองอย่างแม่นยำ โรคจิตเภทซึ่งส่งผลกระทบต่อชาวแคนาดา 300,000 คนอาจทำให้เกิดอาการหลงผิด

ภาพหลอน การพูดไม่เป็นระเบียบ มีปัญหาในการคิดและขาดแรงจูงใจ และมักรักษาด้วยการใช้ยา จิตบำบัด และการกระตุ้นสมองร่วมกัน ญาติพี่น้องระดับแรกของผู้ป่วยมีความเสี่ยงถึงร้อยละ 19 ในการเป็นโรคจิตเภทในช่วงชีวิตของพวกเขา เมื่อเทียบกับความเสี่ยงของประชากรทั่วไปที่น้อยกว่าร้อยละหนึ่งเครื่องมือนี้ได้รับการออกแบบให้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจและจะไม่แทนที่การวินิจฉัยโดยจิตแพทย์ นอกจากนี้เขายังชี้ให้เห็นว่าในขณะที่มีลักษณะบุคลิกภาพที่เป็นโรคจิตเภทอาจทำให้คนมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคจิตมากขึ้น แต่ก็ไม่แน่ใจว่าพวกเขาจะพัฒนาโรคจิตเภทอย่างเต็มที่ เป้าหมายคือเครื่องมือที่ช่วยในการวินิจฉัยโรคตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อศึกษากระบวนการโรคของโรคจิตเภท และเพื่อช่วยระบุกลุ่มอาการ