Tag : snss

20 April, 2021

บริการด้านอาหาร: อาหารสมอง ต้องเลือกให้เป็น สมองดี เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ เพราะสมองมีบทบาทต่อการทำงานของอวัยวะหรือระบบอื่น ๆ ด้วย เช่น ระบบประสาท การเคลื่อนไหวของแขน ขา ไปจนถึงการเดิน การทรงตัว และความจำ ปัจจุบันคนไทยมีความเสี่ยงในการเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทและสมองเพิ่มขึ้น เนื่องจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการมีสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ดังเช่นหลาย ๆ ประเทศที่กำลังก้าวไปสู่สังคมผู้สูงอายุ ยิ่งเราอายุมากขึ้นก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อโรคระบบประสาทมากเช่นกัน โดยจากสถิติพบว่า ในประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองตีบ

Read More

15 February, 2021

ซ่อมบำรุง: ประตูเลื่อนอัตโนมัติ มีการบำรุงรักษาอย่างไร ประตูเลื่อนอัตโนมัติ หรือ ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ จะต้องมีการดูแลรักษา เพื่อยืดอายุการใช้งานของประตูออกไปให้ได้มากที่สุด และ เพื่อให้ประตูอัตโนมัตินั้นๆ ทำงานได้มีประสิทธิภาพมายิ่งขึ้นด้วย ซึ่งการดูแลนั่นก็ต้องดูแลให้ครบทุกส่วนอุปกรณ์ เพราะอุปกรณ์ทุกส่วนมีความสัมพันธ์กันหมด ไปดูกันว่าอุปกรณ์แต่ละส่วนต้องดูแลอะไรบ้าง

Read More

25 December, 2020

วิธี ตรวจสอบงาน ระบบไฟฟ้า ซ่อมบำรุง ด้วยตัวเอง หากพูดถึงงานระบบในบ้าน คงมีผู้อ่านจำนวนไม่น้อยคิดว่าเป็นงานที่ยุ่งยาก น่ากลัว แต่ยังไงเราก็คงหนีไม่พ้นอยู่ดี เพราะบ้านทุกหลังล้วนต้องมีงานระบบเข้ามาเกี่ยวข้อง

Read More